Opál Camp RODINA

Outdoorový pobyt pre mladé rodiny.

Termín: 4.-7.7. 2019

Oficiálne začíname v štvrtok ráno 8:00, ale kto chce, môže prísť už večer v stredu 3.7.

Ubytovanie:

Varianta pre menej náročných: v chatkách na táborisku

Varianta pre pohodlnejších: v ubytovni modlitebne

Cena:

Jeden rodič: 30€ na pobyt

Manželský pár: 50€ na pobyt

Dieťa nad 6 rokov: 15€ na pobyt

Program

● 8:00 Raňajky

● 9:00 Program zvlášť pre rodičov a pre deti do 10 rokov

● 12:00 Obed

● 14:00 Spoločné rodinné hry

● 18:00 Večera

● Táborák (rozhovory s hosťami o manželstve & výchove detí)


Témy

Budeme hovoriť o kultúre rodiny - o jej hodnotách, postojoch, cieľoch a zvyklostiach. Kultúra rodiny je kľúčová, pretože definuje smerovanie rodiny. Každá rodina nejakú kultúru má - či už zdravú, alebo nezdravú. A každá rodina si nejakú buduje - či už vedome, alebo nevedome. Kultúra rodiny nie je prirodzene zdravá, pretože ľudia nie sú prirodzene zdraví. Na zdravej kultúre rodiny preto treba cielene pracovať. Toto je pozváka k spoločnému štúdiu Biblických textov zaoberajúcich sa touto témou a cieľavedomému budovaniu zdravej kultúry v našich rodinách.


1. Kto z koho? (O "ja" verzus “my".)

2. Budujeme, či rúcame? (O slovách.)

3. Pod akou vlajkou bojujeme? (O správcovstve.)