Opál Camp EXTRÉM

Misia: Triglav

Výstup na najvyšší vrch Slovinska a Júlskych Álp - TRIGLAV (2864 m)

> Termín: 26.-29.8. 2019

Vek: 18+

Cena: 75€ (zahŕňa ubytovanie na 2 noci a cestu, nezahŕňa stravu a poistenie)

Priebeh výletu

● Odchod z Prešova 26.8. o 19:00.

● Výstup na chatu pod Triglavom 27.8. o 12:00. Dĺžka výstupu cca 8 hodín

● Noc na chate: Triglavksi dom na Trigarici.

● Výstup na Triglav 28.8. ráno. + zostup k autám a presun do autocampu.

● Odchod zo Slovinska 29.8. 9:00.

● Predpokladaný príchod do Prešova 29.8. o 19:00.


Zmena programu vyhradená :D