O nás

Opál Campy sú dobrodružno–zážitkové tábory v krásnej prírode Slanských vrchov, ktoré organizuje OZ TriP a Zbor Cirkvi bratskej v Hermanovciach nad Topľou.

Naše hodnoty

Príroda

Opál Camp je pobyt v prírode spojený so všetkým, čo patrí ku kvalitným outdoorovým zážitkom. (orientácia v teréne, lezenie a lanové aktivity, turistika, táborenie a bivakovanie... ) Chceme zobrať mladých ľudí do prostredia, ktoré je oddelené od digitálneho sveta displejov a hluku civilizácie.

Priateľstvo

Chceme učiť mladých ľudí tímovej spolupráci pri rôznych kolektívnych a teambuildingových aktivitách. Spoločné zážitky vytvárajú priestor pre priateľstvá, ktoré sú upevňované časom na osobné rozhovory a vzájomné modlitby.

Poznanie

Príroda a priateľstvá vytvárajú priestor pre telesný, duševný a duchovný rozvoj účastníkov táborov. Chceme, aby mladí ľudia počas campov spoznávali seba - svoje hranice, ale aj svoju hodnotu; svoje obmedzenia, ale aj svoje obdarovania. Ale hlavne nám ide o poznanie Ježiša Krista ako osobného priateľa a spasiteľa.

Tábory 2019Tábor pre teenagerov od 14 do 18 rokov

Tábor pre dorastencov od 10 do 13 rokov

Pobyt pre rodičov s deťmi do 10 rokov

Výlet pre dobrodruhov od 18 rokov

OC Sieť

OC SIEŤ je príležitosť zažiť atmosféru Opál Campu po celý rok a zapojiť sa do siete vzťahov, ktoré vznikli na táboroch. Je to určené pre vekovú skupinu z OC PRO (14-18 rokov). OC SIEŤ má tri roviny:

Výlety, túry

Poslednú sobotu, každý párny mesiac spolu prekonávame výzvy divočiny. 27. október 29. december 23. február 27. apríl

Základňa

Poslednú sobotu, každý nepárny mesiac chceme klásť základy kresťanskej viery na spoločnom stretnutí v CB Hermanovce. 29. september 24. november 26. január 30. marec 25. máj

Učenicke trojice

Pravidelné stretávanie sa v trojici za účelom zdieľania, čítania Biblie, modliteb, vzájomného podporovania v osobnom raste a povzbudzovania k aktívnemu životu pre druhých.

Ak máte záujem o účasť v OC SIEŤ, neváhajte nás kontaktovať.

Nástenka

Táborisko

Možnosti táboriska

Veľký altánok sa používa ako jedáleň a v prípade nepriaznivého počasia sa v ňom dajú tráviť spoločné chvíle hrami alebo iným programom. Pre tradičné športy sú k dispozícii sú dve ihriská (futbalové a volejbalové). Pre tých, ktorí majú radi adrenalínové zážitky je pripravená lezecká stena, lanovka, „tobogán,“ nízko-lanové dráhy.

2017_extrem
2017_extrem
2017_extrem

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v drevených chatkách, ktoré sú postavené na drevenej podsade a tak izolované od vlhkosti. V chatke sú štyri poschodové postele a priestor na uloženie batožiny. V každej chatke je ubytovaný vedúci, ktorý zodpovedá za danú chatku. Účastníci tábora sa rozdeľujú do chatiek podľa pohlavia a veku.

2017_extrem
2017_extrem
2017_extrem

Strava

Táborisko nemá osobitnú kuchyňu, hlavné jedlo je zabezpečené cez stravovacie služby z obce Bystré. Malá kuchynka slúži na prípravu jednoduchých pokrmov a nápojov. Do aktivít spojených so stravovaním sa účastníci tábora zapájajú v rámci denných služieb pod dohľadom vedúceho. Ako jedáleň nám slúži veľký altánok.

2017_extrem
2017_extrem
2017_extrem

Hygienické zariadenia

Opál Camp je zameraný na pobyt v prírode a preto je táborisko zariadené jednoducho, ale premyslene. Na umývanie, sprchovanie a malú, či veľkú potrebu je k dispozícii hygienické centrum, ktoré je rozdelené na dámsku a pánsku časť.

2017_extrem
2017_extrem
2017_extrem

Možnosť prenájmu

Okrem termínov Opál Campov je táborisko ale aj ubytovňa v modlitebni Cirkvi bratskej k dispozícii na prenajatie. Viac informácií na: http://www.cbhermanovce.sk/ubytovna/

Kontakt


Zbor Cirkvi bratskej v Hermanovciach nad Topľou

Kazateľ Zboru CB
Marek Jurčo
+421 915 510 807

Občianske združenie TriP

Predseda združenia:
Slavomír Krupa
+421 904 663 611

Hermanovce nad Topľou 213
09434 Bystré

info@opalcamp.sk
IBAN
SK2283300000002001318247